Privacy statement / Gebruiksvoorwaarden

Onlinezwembad.nl is onderdeel van E-see Internet groep

Privacy

E-See Internet besteed aandacht aan uw privacy door slechts die gegevens te bewaren, die relevant zijn voor het afleveren van de door u bestelde producten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden slechts aan derden ter beschikking gesteld in verband met het afleveren van de door u bestelde producten.

Toepasselijk recht

Op alle door E-See Internet gehanteerde bepalingen, bestellingen en verplichtingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen aldus ook slechts worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland

Disclaimer

E-See Internet besteed veel zorg aan het up to date houden van de website. Fouten in de gebruikte foto's, tekst, prijzen of anderszins getoonde informatie zijn niet uit te sluiten. E-see Internet heeft geen invloed op de wijzen waarop de getoonde informatie door derden wordt gebruikt. E-See Internet sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voortvloeiende uit het gebruik van de op de website getoonde informatie ( aanbiedingen, prijzen, technische informatie, statistieken, vergelijkingen, links en forums ) uit. Dit heeft tevens betrekking op directe, indirecte of gevolg schade van welke aard dan ook. Voorbeeld foto's kunnen iets afwijken (in bv kleur) van de werkelijkheid, wij proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen.